Moje okolice

Piórkowo

Piórkowo 2000

W 2000 r. powierzhnia ogólna sołectwa wynosiłą- 577,63 ha w tym:
 • grunty orne- 507,1887 ha
 • sady- 5,06 ha, 10,9717 ha, 4,2362 ha
 • użytki leśna w postaci grup zakrzewień i zadrzewień- 0,7 ha
 • tereny mieszkalne- 8,4275 ha
 • grogi- 14,3134 ha
 • nieużytki- 23,68 ha
 • rowy- 3,06 ha
Miejscowość składa się:
 • gospodarstw rolnych- 63 (w tym 11 gospodarstw o powierzchni od 10 ha do 15 ha i 9 gospodarstw powyżej 15 ha)
 • nieruchomości- 70 z tego 2 są niezamieszkałe
 • mieszkańców- 313
Prawie wszyscy mieszkańcy podłączeni są do wodociągu. Nie ma kanalizacji, są tylko szamba, nieczystości wywozi się do nowo otwartej oczyszczalni ścieków.
We wsi jest:
 • telefony indywidualne- ok. 12
 • jeden aparat publiczny znajduje się przy sklepie
 • brak Straży Pożarnej po której została nieczynna remiza, niewykorzystana i zdewastowana
 • punkt skupu mleka (obecnie już nie)
 • dwa przystanki PKS
 • jeden sklep (obecnie dwa sklepy)