Moje okolice

Bocheniec

Jeden ze schronów znajdujących się w Bocheńcu niedaleko Radomina

Schron ,,Ringstand 58c", zwany potocznie ,,Tubrokiem", położony po prawej stronie szosy do Radomina, w szczerym polu, ok. 100 m. Schron ten był stanowiskiem strzeleckim na jeden karabin maszynowy lub granatnik służący do obrony okrężnej. Schrony tego typu posiadały ośmiokątne pomieszczenie bojowe i przeznaczone były dla trzyosobowej załogi. Schron jest przekrzywiony ponieważ rolnik, na którym znajduje się schron próbował go usunąć z pola jak widać nie udało mu się.
Droga widoczna na zdjęciu biegnie w kierunku Golubia-Dobrzynia