Moje okolice

Bocheniec

Historia Bocheńca cz. II

W 1781 r. Bocheniec z dwoma Rumunkami- koloniami leśnymi o nazwie Kicko (dziś zwane Kitka) i Klonówki należał do Ludwiki z Pawłowskich Dziewanowskiej,
córki Fabiana z Klonówki, żony zmarłego w dniu 14 kwietnia 1772 r. Juliusza vel Juliana Dziewanowskiego z Płonnego. W 1817 r. Bocheniec w gminie Radomin (1825 r.) wraz z Płonkiem i miejscowością Kicko Rumonek była własnością Ignacego Alojzego Juliusza Dziewanowskiego z Płonnego. Prawdopodobnie nabył on majątek w 1815 r. wraz z Szafarnią i Płonkiem, które odziedziczył po swoim ojcu Janie i matce Cecylii Trembeckiej . Juliusz był dwukrotnie żonaty: z Wiktorią z Rafałowiczów, z którą miał syna Dominika oraz z Honoratą, córką Ludwika Borzewskiego z Ugoszcza. W 1833 r. oskarżono go o współpracę z Kalikstem Borzewskim, jednym z dowódców partyzantki polistopadowej. Osadzono go w więzieniu, skąd go wkrótce uwolniono i oddano pod surowy nadzór policji. W rękach rodziny Dziewanowskich Bocheniec pozostała do dnia 1 czerwca 1852 r.

W świetle wizytacji biskupiej przeprowadzonej na życzenie biskupa płockiego Adama Michała Prażmowskiego z 1817 r. było 16 dymów (również w 1825 r.), zamieszkiwanych przez 80 mieszkańców 941 mężczyzn i 39 kobiet), dorosłych 51 mieszkańców powyżej 16 roku życia (24 mężczyzn i 26 kobiet), 30 niedorosłych poniżej tego wieku.

Dnia 5 i 16 czerwca 1830 roku właściciel majątku Bocheniec przystąpił do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, biorąc pożyczkę w wysokości 35 500 zł. .

Dnia 21 maja 1838 r.  Ignacy Alojzy Juliusz Dziewanowski przekazał Bocheniec wraz z Płonkiem i Szafarnią swojemu synowi  z pierwszego małżeństwa z Wiktorią z Rafałowiczów, Dominikowi Dziewanowskiemu.  Dznia 28 czerwca 1842 r. w Płocku ościadczył, że mieszka w Bocheńcu.
7 maja 1852 r. Dominik Dziewanowski sprzedał Bocheniec, Płonko i Szafarnię za 100 000 zł polskich, czyli 15 rubli srebrnych Aleksandrowi Karwatowi.

10 grudnia 1853 r. nowy właściciel przystąpił do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego biorąc 28 czerwca 1854 r. pożyczkę w wysokości 17 100 zł. polskich.

Wskutek kontraktu z 27 czerwca 1865 r. za sumę 160 000 zł polskich kupił od Karwata dobra Bocheniec Fryderyk Rajkowski.  Za Rajkowskiego przeprowadzono uwłaszczenie chłopów mieszkających na majątku.