Moje okolice

Sokołowo

Zabytki1. Dawniej punkt skupu mleka-mleczarnia, od 2000 roku budynek przerobiony na karczmę o nazwie ,,Sokół".
2. Dom nr 32.- Drewniany.  Zbudowany w pierwszej ć. XX w.
3. Dom nr 34- Zbudowany w pierwszej ćw. XX w. Murowany z czerwonej cegły. Parterowy.
4. Figurka NMP Niepokalanie Poczęta.Położona powyżej kaplicy. Około 2,5 m wysokości.
5. Kapliczka- 1938r. Na kapliczce są dwa herby: Prus- rodziny Płoskich oraz herb Dąbrowa, którym pieczętowała się Wanda Jerzmanowska, żona Bolesława Płoskiego.
6. Pomniki przyrody- znajdują się na terenie parku przy miejscowym pałacu. Są to 5 dębów, jeden w wieku 180 lat drugi 300 lat, lipa w wieku 250 lat
8. Zespół pałacowo-folwarczno-parkowy.