Moje okolice

Ruże

Ruże

Ruże to wieś w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie Golub-Dobrzyń i gminie Zbójno.

Kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła

Przedtem stał tu drewniany kościołek. W początkach XV w. (1413 r) Miejscowość była niszczona przez najazdy Krzyżaków. Z akt wizytacyjnych bpa Michała Jerzego Poniatowskiego z 1871 r. wiadomo, Ze kapituła wystawiła ponownie drewniany kościół na planie prostokąta, wyposażone w dwa ołtarze staroświeckiej roboty.


W 1928 r. ks. Wacław Żuchowski rozpoczął budowę okazałego murowanego kościoła w stylu neogotyk, a konsekracji w 1939 r. dokonał bp Leon Wetmański. W latach 1945-1950 kościół wyposażył ks. Mieczysław Smoliński, w 1956 r. ks. Romuald Bralczyk wymalował wnętrze. Odnawiano je także w 1996 r.

Dwie figurki stojące przed kościołem

O MATKO

BEZ GRZECHU POCZĘTA

MÓDL SIĘ ZA NAMI

1919 R.

SERCE JEZUSA

ZMIŁUJ SIĘ

NAD NAMI

WOTUM PARAFII RUŻE

NA TYSIĄCLECIE CHRZTU POLSKI

1966

Figurka z 1903 r.