Moje okolice

Ruże

Zabytki Ruża


Mostek na Ruźcu przy młynie wodnym.

Ruziec to rzeka która jest lewobocznym dopływem Drwęcy. Wypływa z Jeziora Żalskiego. Długość Ruźca wynosi 42,5 km. a całkowita powierzchnia dorzecza wynosi 292,6 km2.


Dawna droga prowadząca do młyna wodnego przez mostek.

Nieczynny już młyn z 1908 roku.