Moje okolice

Wpisy z kategorii: Bocheniec

Bocheniec

Historia Bocheńca cz. II

W 1781 r. Bocheniec z dwoma Rumunkami- koloniami leśnymi o nazwie Kicko (dziś zwane Kitka) i Klonówki należał do Ludwiki z Pawłowskich Dziewanowskiej,córki Fabiana z Klonówki, żony zmarłego w dniu 14 kwietnia 1772 r. Juliusza vel Juliana Dziewanowskiego z Płonnego. W 1817 r. Bocheniec w gminie Radomin (1825 r.) wraz z Płonkiem i miejscowością Kicko Rumonek była własnością Ignacego Alojzego Juli... czytaj dalej

komentarze: 98
Bocheniec

Jeden ze schronów znajdujących się w Bocheńcu niedaleko Radomina

Schron ,,Ringstand 58c", zwany potocznie ,,Tubrokiem", położony po prawej stronie szosy do Radomina, w szczerym polu, ok. 100 m. Schron ten był stanowiskiem strzeleckim na jeden karabin maszynowy lub granatnik służący do obrony okrężnej. Schrony tego typu posiadały ośmiokątne pomieszczenie bojowe i przeznaczone były dla trzyosobowej załogi. Schron jest przekrzywiony ponieważ rolnik, na k czytaj dalej

komentarze: 14
Bocheniec

Historia Bocheńca

    W źródłach pisanych miejscowość jako wieś pojawiła się w dniu 25 czerwca 1322 roku w dokumencie dla wsi Płonko jako sąsiadująca z posiadłością sołtysa z Małego Płonnego (Płonko), Mikołaja Isenblesera, który za rezygnację ze swej posiadłości w Płonku ze znajdującym się tam grodem otrzymał od książąt dobrzyńskich posiadłość w sąsiednim Białkowie.    Już w XVI wieku czytaj dalej

komentarze: 3
Bocheniec

Linia fortyfikacyjna w Bocheńcu

Linia fortyfikacyjna ,,Przedmieście golubskie"Na linii Bocheniec-Szafarnia ( i dalej do Golubia-Dobrzynia) znajduje się zespół kilkunastu żelbetonowych schronów, osłaniających od południa dostęp wojsk nieprzyjacielskich do Golubia-Dobrzynia. Linia ta powstawała od 1944 roku przed spodziewana ofensywą radziecką, która nastąpiła ostatecznie w styczniu 1945 roku. Podczas ofensywa styczniowej to czytaj dalej

komentarze: 4
Bocheniec

Nazwy Bocheńca

Miejscowość Bocheniec wzmiankowana w źródłach jako:1322 Bochiniecz1564 Bochenyecz1673-1674 Bocheniec1772 1773 Bochinietz1781 Bocheniec z rumunkiem Kociołek1781-1939 Bocheniec1817, 1825 Bocheniec i część wsi o nazwie Kicka1887 Bocheniec1940 Bochenitz1943 Bestfelde1976 część wsi o zwane: Kitka, Murowanka, Radziki czytaj dalej

Bocheniec

Bocheniec 2000

Wg rejestru gruntów w 2000r. sołectwo Bocheniec obejmuje ogółem 433,83 ha powierzchni, w tym 1.użytki rolne:grunty orne- 373,91łąki- 10,98 hapastwiska trwałe- 18,89 ha:2. użytki leśne lasy i grunty leśne- 2,28 hagrupy zadrzewień i zakrzewień- 0,34 has3.Grunty i tereny zabudowane:tereny zabudowane- 7,61 ha4. tereny komunikacyjne:drogi- 9,02 ha tereny różne- 4,49 harowy- 1,60 haGospodarstwa rolne... czytaj dalej

Bocheniec

Figurka przydrożna NMP

Przydrożna figurka Najświętszej Marii Panny stojąca na wężu, znajduje przy drodze Radomin - Golub-Dobrzyń niedaleko dworku w dawnym ogrodzie. Postawiona najprawdopodobniej przez Kazimierę Płoską żonę ostatniego właściciela majątku Bocheniec Bolesława Płońskiego ( wykuty napis na dole ,,1927/ K.P." wskazywałby na to ). Po środku cokołu, namalowany napis ,,Matko/ nie opuszczaj nas" i data 1927r. ... czytaj dalej

komentarze: 1