Moje okolice

Wpisy z kategorii: Radomin

rrr.jpg
Radomin

Dwór w Radonimie

W Radominie znajdował się dwór, który już nie istnieje (stał na miejscu dzisiejszej remizy strażackiej). Nie wiadomo kiedy ten dwór powstał ale istniał on już przed 1839r. Najprawdopodobniej w pierwszej połowie XVIII w. należał do Ignacego Pawłowskiego lub do rodziny Cissowskich. Wiadomo jedynie, że dziedzic Radomina Jan Cissowski wzniósł w 1828r. nową siedzibę na miejscu rozebranego dworu. Zap... czytaj dalej

Radomin

Kościół w Radominie.

Kościół w Radominie pod wezwaniem świętego Mikołaja.Zbudowany w XIV w. W roku 1781r. dobudowano wieże. Kościół wielokrotnie odnawiany.Zbudowany w stylu gotyckim. Murowany z kamienia polnego.Wystrój wnętrza barokowy i neogotycki.Odpust i swe święto obchodzi w dzień św. Mikołaja 6.XII drugi odpust 31 maja w Najświętszej Marii Królowej Polski. Od XII w. Radomin należał do wsi stanowiących uposażen... czytaj dalej

komentarze: 14
Radomin

Grobowiec Rościszewskich

Na cmentarzu w Radominie znajduje się neogotycki grobowiec rodziny Rościszewskich herbu Junosza, właścicieli Radomina. W tym grobowcu pochowany jest Tadeusz i Bronisława Rościszewscy, których ród wywodził się z Mazowsza płockiego.Tadeusz był synem Aleksandra. Zapoczątkował on linię Rościszewskich najbardziej znaną w dziejach ziemi dobrzyńskiej w XIX i XXw. Urodził się w 1814r. W 1836r został on... czytaj dalej

Radomin

Pomnik ku czci żołnierzy radzieckich w Radominie

Na cmentarzu w Radominie znajduje się obelisk ku czci żołnierzy radzieckich poległych w 1945r. Pomnik upamiętnia poległych radzieckich żołnierzy w walce o wsie: Bocheniec, Ostrowite Rypińskie, Zbójno i Ugoszcz, którzy napotkali tutaj silny punkt oporu wojsk hitlerowskich. Po wyzwolenie Radomina poległych żołnierzy w Bocheńcu przewieziono na cmentarz w Radominie i pochowano w zbiorowej mogile (... czytaj dalej

Radomin

Historia Radomina

Pierwsza wzmianka w starych księgach dotycząca Radomina ukazała się w 1193 roku, być może jest to rok powstania tej miejscowości.Ten pierwszy wpis znajdował się w buli papieża Celestyna III. Nie wiemy z czyjego nadania zakonnicy otrzymali tę wieś. Późniejsza wzmianka z 1215r. mogła by świadczyć, że nastąpiło to około 1170 roku. papież Celestyn specjalną bullą wziął klasztor Strzelnicki pod opie... czytaj dalej

komentarze: 3
Radomin

Nazwy Radomina

Wies występowała w dokumentach pod nazwami:1193 Radomin1215 Radomino1322 Redmin1348 Radomszkye1375 Radomino 1325Radymno1348 Rademino1349, 1375 Radomino1371 Radomyno1375, 1407 Radomino1414Rademyn, Radmyn1436 Radomijno1750 Radomino1944 Reddemin1976 część wsi o nazwach: Duża Bachurz, Franciszkowo, Paskuda, Plebanka.Nazwa swsi jest typu dzierżawszego utwożona wraz ze znanym przyrostkiem ,,-in",  ,,... czytaj dalej

Radomin

Radomin 2000

W Powierzchnia sołectwa Radomin w 2000 roku wynosiła ogółem 1105,0551 ha w tym:grunty orne -857,0456 hasady- 16,93hałąki trwałe -13,1hapastwiska trwałe- 16,74sady i grunty leśne- 104,93 hagrupy zadrzewień i zakrzewień - 2,99 hatereny mieszkalne- 27,9837 hatereny zabudowane- 1,6461 hatereny wypoczynkowe- 4,1564 hadrogi- 28,0294 hakoleje- 1,85 hatereny różne - 0,0002 hanieużytki- 25,07rowy- 4,583... czytaj dalej