Moje okolice

Wpisy z kategorii: Wilczewo

Wilczewo

Historia Wilczewa

Wilczewo podobnie jak miejscowości Gaj i Wilczewko itp. powstał prawdopodobnie w I poł. XVIII w. jako kolonia leśna majątku Dulsk, w wyniku niemieckiego osadnictwa na tzw. prawie olęderskim.Pierwsze udokumentowane informacje na temat Wilczewa pochodzą z 26 listopada 1766r. z jednej z ksiąg sądu ławniczego miasta Golub.W latach 1772-1775 Wilczewo wraz z całym północnym pasem ziemi dobrzyńskiej  ... czytaj dalej

komentarze: 3
Wilczewo

Nazwy Wilczewa

Wymieniana w dokumentach pod następującymi nazwami:1772-1773 Wilsziwa oder Wolfsdorff, Dorf Wilczewa oder Wulffsdorff1781 Rumunki Wilczewo1826 Holendy Wilczewo1885 część wsi o nazwie ,,łaka wycinka",1903 część wsi o nazwach: Dwojak, Lipka, Magiczny rwam, Szlam, Torfniak, Trzcinak,1940 Wiltschewo1943 Wilschen1976 część wsi o nazwie Lipka czytaj dalej

komentarze: 1
Wilczewo

Wilczewo 1943

W dniu 10 października 1943 roku przeprowadzono kolejny spis, według danych z tego spisu Wilczewo: należało do Obwodu Urzędowego (Amtsbezirke)  okręgu pocztowego Radomin obejmowało powierzchnię 498,31 ha,liczyło 63 gospodarstwmieszkańców 371 czytaj dalej

Wilczewo

Wilczewo 1921

Dnia 30 września 1921 roku sporządzono w Wilczewie pierwszy spis powszechny po zaborze. Spis podaje, że w Wilczewie ( gmina Sokołowo) było pobudowanych 25 budynków mieszkalnych, w których żyło 192 mieszkańców- Polaków wyznania rzymsko-katolickiego (92 mężczyzn i 100 kobiet). czytaj dalej

Wilczewo

Wilczewo 2000

Powierzchnia sołectwa Wilczewa w roku 2000, ogółem - 307,4824ha ( w posiadaniu rolników indywidualnych- 300,1603 ha) w tym:grunty orne- 271,9603 ha ( w użytkowaniu rolników indywidualnych- 271,7103ha)sady- 1,83 hałaki trwałe- 6,01hapastwiska trwałe- 1,76 halasy i grunty leśne- 0,04 hagrupy zadrzewień i zakrzewień w użytkach leśnych- 7,79 hatereny mieszkalne- 5,34 hadrogi- 6,6321 hanieużytki- 5 ... czytaj dalej