Moje okolice

Wpisy z kategorii: Kamionka

Kamionka

Kamionka 2000r.

Powierzchnia sołectwa w 2000r ogółem wynosiła 208,7939 ha ( w tym własność rolników indywidualnych - 125,9139 ha) z tego:Grunty orne- 191,68 ha ( w posiadaniu rolników indywidualnych- 113,93 ha)sady- 0,86 hapastwiska trwałe- 5,14 halasy i grunty leśne- 0,22 hagrupy zadrzewień i zakrzewień w użytkach leśnych- 0,01 hatereny mieszkalne- 2,17 hadrogi- 5,1339 hanieużytki- 2,73 harowy- 0,85 hamieszka... czytaj dalej

komentarze: 1
Kamionka

Kamionka 1921r.

Po odzyskaniu niepodległości 30 września 1921 r. przeprowadzono w Kamionce pierwszy spis powszechny.Kamionka folwark miała: 3 budynki mieszkalne,75 mieszkańców, 37 mężczyzn i 38 kobiet,wszyscy wyznania rzymsko-katolickiego,A Kamionka wieś:4 budynki mieszkalne,27 mieszkańców, 14 mężczyzn i 13 kobiet,wszyscy wyznania rzymsko-katolickiego. czytaj dalej

Kamionka

Historia Kamionki

Miejscowość Kamionka od roku 1386 r. do 1891 r. wchodziła w skład majątku Dulska. W 1386 r. tereny na których powstała w XVIII w. otrzymali z rąk księcia opolskiego, wieluńskiego i dobrzyńskiego Władysława Opolczyka, dwaj bracia ze Sztembarku w Pomezanii - Janusz i Gotard. W 1858r. w Kamionce już istniał folwark założony na zapewne przed przed 1839r. Folwark według opisu z 1867 r. miał powierzc... czytaj dalej

Kamionka

Nazwy Kamionki

Dawne nazwy Kamionki:1825-1940 Kamionka1878 Kamienka1891 Kamionka folwark, osada włościańska i Kamionka rumunki1943 SteinbodenMiejscowość Kamionka ( wzmiankowana a latach 1775-1789 i w 1825r.) od roku 1386 do 1891r. wchodziła w skład majętności dulskiej. W 1386r. tereny na których powstała Kamionka w XVIIIw. otrzymali z rąk księcia opolskiego, wieluńskiego i dobrzyńskiego Władysława Opolczyka, ... czytaj dalej

komentarze: 1