Moje okolice

Dulsk

Proboszczowie Dulscy od 1741 roku

Franciszek Chmieliński- zmarł 10 kwietnia 1757r. pochowany u karmelitów w Oborach.Marcin Grzybowski, kanonik płocki dziekan lipnowski, proboszcz Działyński, zarządzał parafią Dulsk zaledwie kilka miesięcy.Jan Szybkowski - proboszcz który pracował w Dulsku do 1774r.Antoni Rakowski- proboszcz z Radomina, dziekan rypiński, który przyszedł 1778r. do Lipna i umarł tam po 37 latach pracy, 1816r.Józef... czytaj dalej

Sokołowo

Dworek w Sokołowie

Dworek w SokołowieNajprawdopodobniej dwór wzniesiony został już w XVII wieku lub XVII wieku przez ówczesnych właścicieli dóbr sokołowskich, rodzina Działyńskich, na miejscu rodowej siedziby Janusza z Sokołowa (XV w.) oraz rodziny Sokołowskich (XVI w.). Dwór wzmiankowany jest po raz pierwszy w 1618 r. Na miejscu tego dworu wzniesiono w II pot. XIX w. (zapewne w latach siedemdziesiątych ) obecny ... czytaj dalej

komentarze: 3
Słownik

Dym

Dym-(niem. ,,Feuerstellen") w spisach mieszkańców z XIX w. termin ten był równoznaczny z terminem ,,Haushaltungen" (gospodarstwo domowe). W dawnej Polsce termin ten był równoznaczny z synonimami chata wieśniacza, chałupa, chata kurna, dom z kominem, gospodarstwo domowe. Przez dym rozumiano nie komin, ale cała zagrodę chłopską, siedzibę ale to taką która podlegała podatkowi pobieranemu od czytaj dalej

Bocheniec

Historia Bocheńca

    W źródłach pisanych miejscowość jako wieś pojawiła się w dniu 25 czerwca 1322 roku w dokumencie dla wsi Płonko jako sąsiadująca z posiadłością sołtysa z Małego Płonnego (Płonko), Mikołaja Isenblesera, który za rezygnację ze swej posiadłości w Płonku ze znajdującym się tam grodem otrzymał od książąt dobrzyńskich posiadłość w sąsiednim Białkowie.    Już w XVI wieku czytaj dalej

komentarze: 3
Bocheniec

Linia fortyfikacyjna w Bocheńcu

Linia fortyfikacyjna ,,Przedmieście golubskie"Na linii Bocheniec-Szafarnia ( i dalej do Golubia-Dobrzynia) znajduje się zespół kilkunastu żelbetonowych schronów, osłaniających od południa dostęp wojsk nieprzyjacielskich do Golubia-Dobrzynia. Linia ta powstawała od 1944 roku przed spodziewana ofensywą radziecką, która nastąpiła ostatecznie w styczniu 1945 roku. Podczas ofensywa styczniowej to czytaj dalej

komentarze: 4
Szafarnia

Historia Szafarni

W źródłach pisanych Szafarnia po raz pierwszy została wymieniona w pruskim katastrze podatkowym z 1772-1773 roku., sporządzonym po pierwszym rozbiorze Polski. Wizytacja z 1781 roku wzmiankuje Rumunek Szafarnia w parafii Płonne. Świadczy o tym, ze Szafarnia była kolonią leśną, która powstała w lasach rozciągających się na terenie majętności Dziewanowskich z Płonnego.Po śmierci dziedzica płoński... czytaj dalej

komentarze: 3
Sokołowo

Sokołowo dziś

Wieś sołecka, jedna z większych w gminie Golub-Dobrzyń, zamieszkała obecnie przez 484 osoby, położona wzdłuż szosy Golub-Dobrzyń - Dulsk, w odległości 2 km na południe od siedziby gminy, na lekko falistej, obniżającej się w kierunku północnym do rzeki Drwęcy wysoczyźnie morenowej o wysokości względnej od 96 do 116,5 m n.p.m. Część wsi Sokołowo nosi nazwę Sokołowskie Rumunki. Jak wskazuje drugi ... czytaj dalej

komentarze: 8
Sokołowo

Historia Sokołowa

Przed 1392 r. Sokołowo otrzymali z rąk ówczesnego pana ziemi dobrzyńskiej, księcia Władysława Opolczyka, właściciela, leżącej w krzyżackiej Pomezanii, wsi Sztembark, dwaj rycerze o imionach Piotr i Janusz, w 1366 r. określeni jako synowie Żywana. Wcześniej, bo już w roku 1386 otrzymali oni z rąk tego samego księcia, leżące w sąsiedztwie Sokołowa i Dulska wsie Modrzyny i Kawęczyny (zaginione już... czytaj dalej

komentarze: 38
Sokołowo

Nazwy Sokołowa

Wieś wymieniana w dokumentach historycznych jako: 1414 i 1459 r. - Sokolowo, 1418 r.- Sokolaw, 1430 r. - Sokolow 1519 i 1564 r. - Sokolowo, 1616-21 r. - Sokołowo, 1673-1674 Sokolowo, 1684-1760 r. - Sokołowo, 1772 r. - Sokolowo, 1772-73 r. - Sockolowa, 1793 r. - Łokolowa (Sokolowa), 1939-45 r. - Falkenhöhe. czytaj dalej

komentarze: 1